خانه / بازدید ریاست محترم سازمان بهزیستی کشور و هیات همراه از موسسه خیریه نرجس شیراز

بازدید ریاست محترم سازمان بهزیستی کشور و هیات همراه از موسسه خیریه نرجس شیراز

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه نرجس«انوشیروان محسنی بندپی» معاون وزیر و رییس سازمان بهزیستی کشور و هیات همراه از موسسه خیریه نرجس شیراز، بازدید نمودند.ایشان ضمن عیادت از کودکان معلول سرای نرجس، از بخش های مختلف این مرکز دیدن کردند.

آقای محسنی بند پی ضمن تقدیر از خدمات ارایه شده دراین مرکز ، تقویت این چنین مراکزی که توسط نیکوکاران و با اهداف خیرخواهانه تاسیس می گردد را یکی از سیاست های دولت تدبیر و امید و از اهداف راهبردی سازمان بهزیستی خواندند و با اشاره به بازنگری قانون جامع حمایت ازمعلولین، اتخاذ تصمیماتی که برمبنای آن هزینه های مربوط به اینگونه مراکز کاهش یابد را، در دستورکاراین سازمان برشمردند.

ایشان بکارگیری بخش خصوصی درارایه خدمات به جامعه معلولین رایکی ازظرفیت های بزرگ جامعه دانستند که درنگرش جدید سازمان بهزیستی جایگاهی متفاوت خواهد داشت.

ریاست سازمان بهزیستی کشور درپایان ابرازامیدواری کردندکه هم چین بازدیدهایی بتواند با اتخاذ تصمیمات وگاها هماهنگی با مسوولین استانی، گره گشای مشکلات درجهت خدمت رسانی بهتر و بیشتر به قشر نیازمند جامعه باشد.

دکتر موسوی رییس بهزیستی استان فارس نیز ضمن برشمردن خدمات متنوع این سازمان در سطح استان برلزوم توجه به این چنین مراکز خدمت رسان به معلولین تاکید نموده و نرجس را الگوی مناسبی دانستند که از استانداردهای کشوری برخوردار است.

درادامه هدایت بهاالدینی مدیر عامل موسسه نرجس ضمن خیر مقدم به بیان توضیحاتی درمورد این مرکزپرداختند، ایشان ضمن بیان خدمات ارایه شده به گروه های هدف دراین مرکز، خواستارتسهیل درصدور مجوز نگهداری معلولین پسر بالای ۱۴ سال شدند.

مدیرعامل موسسه خیریه نرجس لزوم طبقه بندی مراکز براساس سطوح کیفی خدمات و ارایه تسهیلات براین مبنا رایکی ازعوامل موثردر بهبود خدمت رسانی دانسته و خواستار افزایش یارانه مددجویان بر اساس قیمت تمام شده خدمات شدند، ایشان با توجه به بیان هزینه تمام شده هر توان خواه و وابسته بودن مرکز به کمک های مردمی، لزوم افزایش میزان کمک های سازمان را با رییس سازمان بهزیستی کشورمطرح نمودند.

bigtheme