خانه / جلسه هفتگی تبلیغات و مشارکت های موسسه

جلسه هفتگی تبلیغات و مشارکت های موسسه

این جلسه که به صورت هفتگی در روزهای چهارشنبه با حضور واحدهای روابط عمومی، IT و مشارکت برگزار می گردد به ارائه مطالب در خصوص تبلیغات و آشنایی بیشتر مردم با موسسه نرجس می پردازد.

در ابتدای این جلسه حیدری دبیر جلسه با بیان مصوبات جلسه قبل پرداخت و هر یک از اعضا در مورد اقدامات انجام شده و پیگیری های صورت گرفته مطالبی بیان داشتند.

بهاالدینی مدیرعامل مجموعه نرجس برگزاری جلسات هفتگی جهت پیشبرد اهداف موسسه بسیار لازم دانستند و بر لزوم سرعت و دقت در انجام کارها تاًکید کردند.

bigtheme