خانه / خدمات افتخاری

خدمات افتخاری

گاهی خدا میخواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد
وقتی دستی را به یاری می گیری،بدان که دست دیگرت در دست خداست….
با توجه به استقبال شهروندان خیر و نیک اندیش و همیشه همراه  به حضور فیزیکی در موسسه و کمک رسانی به صورت مستقیم ،موسسه خیریه نرجس در همین راستا در زمینه های زیر اعلام نیاز می نماید:
۱_آموزش کودکان خانه پناهگاهی در زمینه دروس مدارس
۲_آموزش مددجویان آموزش بخش نگهداری در راستای اهداف روان شناختی
۳_ارایه خدمات کاردرمانی،فیزیوتراپی،گفتاردرمانی
۴_کمک به راه رفتن بچه ها به جهت جلوگیری از دفورمیته شدن اندام
۵_ارایه خدمات طراحی،گرافیک،چاپ و تکثیرو امور تایپی
۶_ارایه خدمات در زمینه تاسیسات
۷_ارایه خدمات در زمینه امور رایانه ای
۸_ارایه خدمات در زمینه امورات آشپزخانه
۹_برگزاری کلاسهای ورزشی جهت کودکان آموزش پذیر
۱۰_ارایه خدمات در زمینه امورات ساختمانی و عمرانی
۱۱_ارایه خدمات پرستاری و بهیاری
۱۲_ارایه خدمات در زمینه نقلیه و ایاب و ذهاب مددجویان

bigtheme