بازدید جناب آقای تبادار استاندار محترم فارس و هیات همراه از موسسه نرجس
برگزاری نشست هم اندیشی مدیرعامل موسسه نرجس با مدیر بهزیستی تهران
هدایت بهاالدینی مدیرعامل موسسه نرجس از سوی بنیاد چهره های ماندگار به عنوان مدیر شایسته ملی انتخاب شد.
برپایی جشن بزرگ رمضان در موسسه نرجس
نام نیکی گربماند زآدمی به کزو ماند سرای زرنگار
بازدید ریاست محترم سازمان بهزیستی کشور و هیات همراه از موسسه خیریه نرجس شیراز
برگزاری جلسه هم اندیشی با خانواده توان خواهان
بازدید مدیریت کارخانه اخشان از کودکان معلول سرای نرجس


 

 

bigtheme