مثل هر سال برگزار خواهد‌شد
دیدار آقای پاک‌فطرت عضو محترم شورای شهر شیراز از کودکان سرای نرجس
اعطای مدرک دکترای افتخاری مدیریت از دانشگاه میکی موتو ژاپن به مدیرعامل مؤسسه‌ی خیریه‌ی نرجس
بازدید آقای دکتر ناصری عضو کمسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر شیراز و آقای مهندس احمدزاده شهردار محترم منطقه ۹ شیراز از مؤسسه‌ی خیریه‌ی نرجس
دیدار دکتر ناصری عضو محترم شورای اسلامی شهر شیراز با کودکان سرای نرجس
آقای سینا بنی‌زمانی، عضو محترم شورای شهر شیراز در مؤسّسه‌ی نرجس
بازدید جناب آقای تبادار استاندار محترم فارس و هیات همراه از موسسه نرجس
برگزاری نشست هم اندیشی مدیرعامل موسسه نرجس با مدیر بهزیستی تهران
بازدید ریاست محترم سازمان بهزیستی کشور و هیات همراه از موسسه خیریه نرجس شیراز
بازدید مدیریت کارخانه اخشان از کودکان معلول سرای نرجس


 

 

bigtheme