برپایی جشن بزرگ رمضان در موسسه نرجس
نام نیکی گربماند زآدمی به کزو ماند سرای زرنگار
بازدید ریاست محترم سازمان بهزیستی کشور و هیات همراه از موسسه خیریه نرجس شیراز
برگزاری جلسه هم اندیشی با خانواده توان خواهان
بازدید مدیریت کارخانه اخشان از کودکان معلول سرای نرجس


 

 

bigtheme